Wysyłka paczek o charakterze niekomercyjnym

Kwestie celne i podatkowe – informacje ogólne

Unijne przepisy celne przewiduję ułatwienia formalności celnych dla towarów o charakterze niehandlowym.

Towarami takimi są:

a) towary umieszczane w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym jeżeli takie przesyłki:

(i)   mają charakter okazjonalny;

(ii)   zawierają towary, które są przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny, i które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego; oraz

(iii)   są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat.

Towary te są zgłaszane do procedury wywozu z chwilą ich wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej.

W praktyce przesyłki zawierające towary o charakterze niehandlowym przesyłane pomiędzy osobami fizycznymi można wysłać do Wielkiej Brytanii korzystając z usług operatora pocztowego (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

Obowiązujące przepisy prawa celnego nie przewidują dla wywożonych towarów żadnych należności celnych wywozowych.

Natomiast obowiązek zapłaty należności przywozowych może powstać po stronie brytyjskiej. Informacje nt. regulacji prawnych, w tym procedur celnych i opłat, które obowiązują w Wielkiej Brytanii znajdują się na stronie www.gov.uk . Pytania w tym temacie należy kierować do właściwych władz/urzędów brytyjskich.

Wysyłka paczek z żywnością w celach niekomercyjnych z Polski do Wielkiej Brytanii, w tym przewóz żywności w bagażu podręcznym – produkty dozwolone/ niedozwolone

Niekomercyjny przewóz żywności pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego – zasady aktualne

W odniesieniu do przewozu żywności na własny użytek z UE do Wielkiej Brytanii, informacje są dostępne na stronie rządu brytyjskiego (w języku angielskim). Na stronie podano w szczególności następujące informacje w odniesieniu do przesyłek z UE, a także z Andory, Wysp Kanaryjskich, Wysp Normandzkich, Wyspy Man, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii:

„Możesz przywieźć: mięso, nabiał oraz inne produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład ryby, jaja i miód.

Możesz przywieźć dowolne rośliny lub produkty roślinne, o ile są wolne od szkodników i chorób oraz są przeznaczone do własnego użytku lub spożycia.”.

Zgodnie z informacjami podanymi na wymienionej stronie, szczególne zasady dotyczą przywozu kawioru z jesiotra oraz mięsa zwierząt dzikich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Informacje na ww. stronie internetowej wskazują, że „w przypadku pasażerów podróżujących z UE, Szwajcarii i Liechtensteinu do Wielkiej Brytanii kontrole roślin i produktów roślinnych zostaną wprowadzone stopniowo w 2021 r.”. Kolejne informacje dotyczące tych dodatkowych kontroli i harmonogramu ich wdrażania będą sukcesywnie publikowane.

Należy śledzić informacje na stronie rządu brytyjskiego w związku z możliwymi zmianami wymagań brytyjskich.

Informacje w zakresie produktów zwierzęcych są zawarte również na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Niekomercyjna wysyłka owoców i warzyw po dniu 01.01.2022 r.

W przypadku wysyłki owoców, jeżeli będą wysyłane po dniu 01.01.2022 r. będzie na wysyłającym ciążył obowiązek zaopatrzenia takiej przesyłki w świadectwo fitosanitarne. O ten dokument należy wystąpić do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego dla miejsca składowania lub uprawy tych owoców. (adresy do kontaktu pod linkiem: http://piorin.gov.pl/wiorin/ ). Do dnia 01.01.2022 r. owoce i warzywa (z wyjątkiem ziemniaków) można wysyłać bez świadectwa.

Kwestie celne – przesyłka niekomercyjna towarów spożywczych do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie należy do unii celnej Unii Europejskiej (UE), za wyjątkiem szczególnych rozwiązań dotyczących Irlandii Północnej, w której i w stosunku do której nadal obowiązują unijne przepisy celne, m.in. aby uniknąć kontroli granicznych z Republiką Irlandii. W związku z tym formalności celne wymagane na mocy prawa UE mają zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE z Wielkiej Brytanii lub wywożonych z tego obszaru celnego do Wielkiej Brytanii.

W zakresie towarów spożywczych niehandlowych przesyłanych w paczkach nie ma ograniczeń w ich wywozie z UE.

Natomiast ograniczenia takie mogą wystąpić po stronie Wielkiej Brytanii zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Pytania dotyczące regulacji prawnych oraz ograniczeń, które obowiązują w Wielkiej Brytanii należy kierować do właściwych władz/urzędów brytyjskich.

Informacje o regulacjach obowiązujących w Wielkiej Brytanii mogą być dostępne także w internetowych serwisach władz/urzędów brytyjskich, np. pod adresem/linkiem: www.gov.uk (informacje o towarach zakazanych i ograniczeniach udostępniono tutaj. Brytyjska taryfa celna jest dostępna tutaj.