Budynek Komisji Europejskiej w Brukseli

Projekty legislacji awaryjnej na wypadek braku porozumienia z UK

10 grudnia 2020

Komisja Europejska opublikowała projekty aktów legislacyjnych na wypadek braku zawarcia umowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią mającej obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Opublikowane propozycje w zakresie m.in. połączeń lotniczych czy transportu drogowego stanowić będą podstawę dla dalszych prac legislacyjnych w unijnych instytucjach, w tym będą podlegały dalszym pracom i docelowo zostaną przyjęte po uzgodnieniu przez Radę i Parlament Europejski.

Przedstawione przez Komisję propozycje legislacyjne mają charakter jednostronny i tymczasowy, tj. stanowią ograniczoną w czasie ofertę skierowaną w kierunku Wielkiej Brytanii z oczekiwaniem na wzajemność – analogicznych rozwiązań po stronie brytyjskiej.

Listę dotychczas opublikowanych projektów znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej.

Foto: Komisja Europejska (www.audiovisual.ec.europa.eu)