Grafika KE promująca portal Access2Markets

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie- Access2Markets organizowane przez KE

18 maja 2022

Szkolenie obejmie pełną prezentację platformy Access2Markets (nowa szata graficzna), w tym min. następujące narzędzia:
– Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,
– Mój asystent handlowy dla usług i inwestycji,
– Mój asystent handlowy: Access2Procurement,
– ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
– bariery w handlu, inwestycjach, usługach,
– Single Entry Point – zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP,
preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie,
– statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,
– dostęp do informacji dot. agresji Rosji na Ukrainę: mechanizmy wsparcia UE dla Ukrainy, sankcje UE wobec Rosji, Białorusi.
Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Data spotkania: 1 czerwca br., godz. 9:00-11:00

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim (bazowy) i kilku innych językach krajów UE.

Link do informacji w Access2Markets

Formularz do rejestracji

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel; ministerstw, agencji i innych jednostek administracji zajmujących się handlem międzynarodowym (eksport, import, handel wewnątrz UE).

Foto: Komisja Europejska