Konsument

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego.
W czasie trwania okresu przejściowego regulacje/ zasady funkcjonowania w zakresie praw konsumenta nie ulegną zmianie do końca grudnia 2020 roku.

  • Broszury KE – jak przygotować się do bezumownego brexitu:

W broszurze KE Prawa konsumentów w przypadku braku porozumienia o brexicie znaleźć można najistotniejsze kwestie związane z prawami konsumentów w sytuacji bezumownego brexitu.

  • Komunikat UKNF dotyczący planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (brexit) w zakresie rynku finansowego