Konsekwencje w wybranych aspektach – arch.2020

Przedstawione w poniższe informacje stanowią zbiór najważniejszych informacji przygotowanych na wypadek bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Ze względu na fakt wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy o wystąpieniu poniższe informacje mają charakter wyłącznie poglądowy.