Prawo jazdy

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego.
W czasie trwania okresu przejściowego regulacje/ zasady funkcjonowania w zakresie prawa jazdy nie ulegną zmianie do końca grudnia 2020 roku.

W przypadku umownego brexitu wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbędzie się na podstawie wynegocjowanej Umowy Wyjścia, zakładającej okres przejściowy co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r. W ramach okresu przejściowego całe prawo UE będzie mieć nadal zastosowanie do Wielkiej Brytanii, co oznacza, że uznawanie praw jazdy pomiędzy krajami UE i Wielką Brytanią odbywałoby się na dotychczasowych zasadach.

W przypadku bezumownego brexitu Polska będzie uznawać wydane w Wielkiej Brytanii prawa jazdy jako dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami na terytorium Polski w okresie ważności tych dokumentów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U poz. 622) zmieniająca ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Wymiana praw jazdy wydanych w Wielkiej Brytanii będzie następować na analogicznych zasadach jak wymiana praw jazd wydanych przez państwa członkowskie UE.

Polskie prawo jazdy powinno być honorowane na terenie Wielkiej Brytanii po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Dotyczy to wyłącznie kierowców niemających stałego miejsca zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii. Wynika to z faktu, że Polska, podobnie jak Wielka Brytania, jest stroną Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 r., a wzór polskiego prawa jazdy jest zgodny ze wzorem z Konwencji.

Zgodnie z deklaracją Wielkiej Brytanii, w przypadku osób które przeprowadzą się do Wielkiej Brytanii lub mają tam miejsce stałego zamieszkania, prawo jazdy wydane przez kraj UE będzie ważne przez 3 lata lub do 70 roku życia, a następnie będzie musiało być wymienione.