Roaming

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego.
W czasie trwania okresu przejściowego regulacje/ zasady funkcjonowania w zakresie roamingu nie ulegną zmianie do końca grudnia 2020 roku.

W przypadku braku porozumienia o brexicie przedsiębiorstwa świadczące usługi łączności mobilnej, takie jak połączenia głosowe, wiadomości tekstowe lub przesył danych, nie będą już związane unijnymi przepisami dotyczącymi roamingu w ramach swojej działalności w Wielkiej Brytanii.
Oznacza to, że przedsiębiorstwa te będą mogły żądać wyższych stawek za usługi roamingu od klientów z Wielkiej Brytanii korzystających z tych usług na terenie UE oraz od obywateli UE korzystających z nich w Wielkiej Brytanii.

W przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji prezentacji znaleźć można najistotniejsze informacje odnoszące się do roamingu.