Przewóz żywności

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie Umowy Wyjścia wiąże się z rozpoczęciem obowiązywania od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego.
W czasie trwania okresu przejściowego regulacje/ zasady funkcjonowania w zakresie przewozu żywności nie ulegną zmianie do końca grudnia 2020 roku.

Jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy wyjścia, zasady przewozu żywności na własny użytek z tego państwa na terytorium UE będą identyczne, jak w przypadku każdego państwa trzeciego. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Natomiast zasady przewozu produktów spożywczych na własny użytek z państw UE do Wielkiej Brytanii nie ulegną zmianie. Nadal będzie można przewozić:

  • mięso,
  • nabiał,
  • inne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. rybę, jaja, miód pochodzące z państw członkowskich UE.

Dodatkowe informacje: