Cła i podatki

Noty KE na wypadek bezumownego brexitu w obszarze CŁA i PODATKI:

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowane wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom.

Poniżej przedstawiamy notę w obszarze CŁA i PODATKI:

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Opracowanie wybranych not przez ekspertów MPiT:

Poradniki i broszury KE dotyczące cła i akcyzy w przypadku bezumownego brexitu:

  • Broszura KE „Jak przygotować się do brexitu? Przewodnik celny dla przedsiębiorców”

W przypadku braku umowy o wystąpieniu, która wprowadzałaby okres przejściowy (z możliwością przedłużenia przewidzianą w umowie o wystąpieniu), Zjednoczone Królestwo będzie traktowane na potrzeby celne jako państwo niebędące członkiem UE. Informacje jak przedsiębiorcy powinni się do tego przygotować znaleźć można w broszurze KE.

  • Poradnik dotyczący ceł w przypadku bezumownego brexitu

W opublikowanym przez  Komisję Europejską Poradniku dotyczącym ceł w przypadku bezumownego brexitu znaleźć można najistotniejsze informacje w zakresie bezumownego brexitu w zakresie ceł. „Twardy” brexit, czyli wystąpienie UK z UE bez umowy o wyjściu, będzie oznaczać, że władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu z UK w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich – krajów nie będących członkami UE. Od tego momentu wszystkie towary wprowadzane (importowane) na obszar celny UE z terytorium UK lub wyprowadzane (eksportowane) z tego obszaru do UK podlegać będą dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej, a także zapłacie należności celnych – zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/213 z 9.10.2013 r.).

  • Poradnik dotyczący akcyzy w przypadku bezumownego brexitu

W poradniku dotyczącym akcyzy w przypadku bezumownego brexitu przedstawione zostały kluczowe informacje dotyczące konsekwencji dla podatników podatku akcyzowego w sytuacji bezumownego brexitu. Między innymi nie będzie możliwe przemieszczanie wyrobów akcyzowych pomiędzy terytorium Wielkiej Brytanii a terytorium Polski z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w systemie EMCS, jak również przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na podstawie dokumentów unijnych.

Unijna legislacja dostosowawcza w odpowiedzi na brexit

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu obejmują nie tylko publikację not, ale również legislacyjne działania dostosowawcze, w tym w zakresie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO w związku z brexitem.

Obecne wielkości kontyngentów taryfowych UE na produkty rolnictwa, rybołówstwa i przemysłu oraz przetworzone produkty rolne zostały ustalone w sytuacji, gdy Wielka Brytania była państwem członkowskim UE i stanowiła część jednolitego rynku UE. Z związku z brexitem wyżej wskazane wielkości należy zmodyfikować co oznacza, że obecne kontyngenty zostaną podzielone między UE a Wielką Brytanię na podstawie dotychczasowych przepływów handlowych.

W ramach rozporządzenia (wraz z corrigendum) UE uzgodniła kontyngenty taryfowe, które będzie stosować po brexicie w odniesieniu do określonych produktów rolnictwa, rybołówstwa i przemysłu oraz przetworzonych produktów rolnych.

Filmy ze spotkań:

Prezentacje ze spotkań:

Dodatkowe informacje: