Przemysł

Noty KE na wypadek bezumownego brexitu w obszarze PRZEMYSŁ:

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowane wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom.

Poniżej przedstawiamy noty w obszarze PRZEMYSŁ:

Poniżej przedstawiamy wybrane, najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców:

W odniesieniu do niektórych towarów istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia/zgody/zgłoszenia przesyłek z państwa trzeciego do Unii Europejskiej lub odwrotnie są to następujące towary: odpady, niektóre niebezpieczne chemikalia, substancje zubożające warstwę ozonową, rtęć i niektóre mieszaniny rtęci, prekursory narkotyków, organizmów zmodyfikowanych genetycznie, okazów gatunków zagrożonych, dóbr kultury, surowca diamentowego, produktów podwójnego zastosowania, broni palnej i amunicji, technologii wojskowych i sprzętu wojskowego, niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci/tortur.

Od dnia wystąpienia producent nie będzie mógł wprowadzać do obrotu w UE pojazdów silnikowych, którym towarzyszy świadectwo zgodności odnoszące się do homologacji typu udzielonej przez organ Zjednoczonego Królestwa.

Brexit a sektor chemiczny i kosmetyczny – artykuły poświęcone wpływowi brexitu na:

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Opracowanie wybranych not KE przez ekspertów MPiT:

Wyroby budowlane

Na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju znajdują się informacje dla producentów wyrobów budowlanych eksportujących na rynek brytyjski, w szczególności odnośnie wprowadzania wyrobów do obrotu, norm zharmonizowanych, a także certyfikacji i jednostek notyfikujących. Przedstawiony także został katalog działań zalecanych producentom.

Dodatkowe informacje: