Obrót z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym

Zmiany w warunkach prowadzenia obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym w związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego:

  • Stracą ważność zezwolenia indywidualne na transfer wewnątrzunijny produktów podwójnego zastosowania do Wielkiej Brytanii.
  • Wywóz produktów podwójnego zastosowania umiejscowionych na terytorium Polski nie będzie możliwy na podstawie indywidualnych i globalnych zezwoleń wydanych przez władze Zjednoczonego Królestwa.
  • Wywóz większości produktów podwójnego zastosowania będzie mógł prawdopodobnie odbywać się na podstawie unijnego generalnego zezwolenia na wywóz EU001, w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa.
  • Na wywóz pozostałych produktów podwójnego zastosowania do Wielkiej Brytanii konieczne będzie uzyskanie zezwoleń indywidualnych lub globalnych.
  • Stracą ważność zezwolenia indywidualne i globalne na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia do Zjednoczonego Królestwa.
  • Nie będzie możliwa realizacja wywozu uzbrojenia, bądź świadczenia pomocy technicznej w zakresie uzbrojenia na rzecz brytyjskich podmiotów, które były realizowane dotychczas na podstawie krajowych zezwoleń generalnych ZG-PL-U-1, ZG-PL-U-4 i ZG-PL-U-5.

Nota Komisji Europejskiej ws. ograniczeń w imporcie i ekspercie dostępna jest tutaj.