Roaming

Kwestia roamingu nie była przedmiotem negocjacji handlowych. Wpisana do prawa UE zasada RLAH (Roam Like At Home) przestała obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 r., zatem od tej pory opłaty za roaming są kształtowane w oparciu o zasady wolnego rynku. Włączenie do zakresu umowy przepisów obecnie obowiązujących regulacji roamingowych stanowiłaby dostęp do jednolitego rynku UE, co jest kierunkiem sprzecznym ze strategią negocjacyjną UE. Zjednoczone Królestwo jest traktowane jak każde państwo trzecie. Operatorzy mają swobodę w kształtowaniu taryf roamingowych, wysokość opłat oczywiście nie musi się zmienić, natomiast ostateczny poziom kosztów będzie zależał od decyzji rynkowych operatorów. Jeszcze w listopadzie 2020 r. otrzymaliśmy z KE informację, że „wychodzący ruch roamingowy do Wielkiej Brytanii powinien być traktowany jak każdy inny ruch roamingowy do krajów spoza EOG.”

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) monitoruje sytuację rynkową w związku ze zmianami w cennikach usług niektórych operatorów mobilnych, które mają związek z zakończeniem okresu przejściowego w relacjach Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem.

Artykuł UKE monitoruje zmiany w roamingu w związku z brexitem (wersja EN dostępna tutaj, wersja w Polskim Języku Migowym wraz z napisami dostępna tutaj).