Rodzaje wiz do Wielkiej Brytanii

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE). W związku z tym od dnia 1 stycznia 2021 r. nie ma swobody świadczenia usług oraz swobody przepływu osób między UE a UK. Regulacje dotyczące świadczenia usług między państwami członkowskimi UE a UK są obecnie zawarte w umowie o handlu i współpracy między UE i UK. Umowa określa m.in. definicje i zasady pobytu dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: osób odbywających wizyty służbowe do celów zakładania przedsiębiorstwa, osób odbywających krótkoterminowe wizyty służbowe, pracowników firmy, która zawarła kontrakt na świadczenie usług (dotyczy to niektórych sektorów gospodarki), osób wykonujących wolny zawód (dotyczy to niektórych sektorów gospodarki), osób przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa (kierowników, stażystów oraz specjalistów).

Więcej informacji na stronie UK dotyczącej stosowania Umowy o handlu i współpracy między UE i Zjednoczonym Królestwem:

https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union

Wewnętrzne regulacje UK:

Nowy system imigracyjny UK ma zastosowanie zarówno do obywateli państw UE, jak i państw spoza UE. Więcej informacji o tym systemie:

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Wewnętrzne regulacje UK pozwalają w ograniczonym zakresie wysyłać pracowników na terytorium UK.

Wysyłanie pracowników  do UK w ramach świadczenia usług podlega punktowemu systemowi imigracyjnemu UK. Możliwe jest wysyłanie pracowników z UE do UK:

  1. w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (The Intra-Company routes) (tj. w przypadku gdy ich pracodawca ma siedzibę w UK, np. oddział lub filię) pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów (podmiot przyjmujący musi m.in. posiadać licencję wydaną przez brytyjski urząd „UK Visas and Immigration” w celu sponsorowania pracownika);

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-intra-company-routes

  1. do świadczenia usług klientowi ze UK w przypadku gdy firma wysyłająca nie ma siedziby w UK, lecz wysyła pracowników na podstawie umowy (Tier 5 International Agreement Worker). Takie wysyłanie dotyczy usługodawców umownych oraz osób wykonujących wolny zawód zgodnie z Umową o handlu i współpracy UE-UK i jest dopuszczalne na okres do 12 miesięcy. Możliwość ta jest ograniczona w zasadzie do pracowników posiadających wyższe wykształcenie lub odpowiednie kwalifikacje techniczne i dotyczy tylko szczególnych sektorów gospodarki.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-t5-temporary-worker-international-agreement-worker

Pracownicy ubiegający się o wjazd do UK muszą posiadać wizę oraz stosowny certyfikat od licencjonowanego sponsora.

Poniższe strony internetowe zawierają informacje o tym, w jaki sposób można ubiegać się o wizę oraz jakie warunki należy spełniać:

https://www.gov.uk/intracompany-transfer-worker-visa

https://www.gov.uk/international-agreement-worker-visa

Poniżej znajduje się bezpośredni link do złożenia wniosku wizowego:

https://www.gov.uk/check-uk-visa

Istnieją szczególne okoliczności, w których obywatel UE może wjechać do UK jako gość bez wizy lub sponsora w celu świadczenia usługi – na przykład w przypadku wysyłania do instalacji, serwisu lub konserwacji sprzętu. Szczegóły dotyczące dozwolonych działań dla odwiedzających są określone w zasadach imigracyjnych pod adresem:

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities

Należy pamiętać, że od 1 października 2021 roku obywatele UE (poza osobami, które uzyskały status osoby osiedlonej) nie mogą już wjeżdżać do UK na podstawie dowodu osobistego – wymagany jest paszport.

Więcej informacji odnośnie brytyjskiego prawa imigracyjnego (zbiór najważniejszych/ aktualnych aktów prawnych) znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules

Informacje dotyczące zezwoleń na pracę przygraniczną, umożliwiających obywatelom UE zatrudnionym w UK przed 31 grudnia 2020 r., lecz mieszkających w innym państwie, podróżowanie do UK w celu wykonywania pracy, znajdują się pod poniższym adresem:

https://www.gov.uk/frontier-worker-permit

Informacje, w jaki sposób uzyskać poradę imigracyjną od doradcy imigracyjnego w uzyskaniu pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser

W przypadku szczegółowych pytań w zakresie możliwości wysyłania krótkoterminowego pracowników do UK celem świadczenia usług, zachęcamy do zadawania pytań organom brytyjskim, w tym polecamy dedykowany adres e-mail: Poland.KeepBusinessMoving@fco.gov.uk

Zachęcamy do regularnego odwiedzania ww. adresów internetowych.