Rybołówstwo

Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły umowę o handlu i współpracy (Trade and Cooperation agreement – TCA), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania i UE współpracują w ramach TCA również w dziedzinie rybołówstwa (pozycja piąta TCA: rybołówstwo). Obie Strony korzystają z praw państwa nadbrzeżnego w celu badania, eksploatacji, ochrony i zarządzania żywymi zasobami morskimi na swoich wodach.

UE wraz z UK od 2021 r. prowadzą każdego roku bilateralne i trójstronne (UE-UK-NO) rozmowy nad ustalaniem możliwości połowowych na kolejny rok połowowy dla stad wspólne zarządzanych.

W ramach TCA oraz w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2026 r., każda ze Stron zgodziła się udzielić statkom drugiej Strony pełnego dostępu do swoich wód w celu prowadzenia połowów w odpowiednich wyłącznych strefach ekonomicznych, na warunkach określonych w załączniku do umowy TCA.

Komisja Europejska poczyniła znaczne postępy od czasu uzgodnienia między Stronami TCA, w celu zapewnienia, wraz z władzami Wielkiej Brytanii, jak największej ciągłości działalności połowowej na wodach Zjednoczonego Królestwa od 1 stycznia 2021 r. (i po stronie UE dla statków brytyjskich na wodach UE). Obie Strony są informowane o wykazach statków drugiej Strony, dla których wymagane są upoważnienia i licencje do połowów na odpowiednich wodach.

Prowadzenie działalności połowowej floty unijnej, w tym polskiej, na wodach Wielkiej Brytanii wymaga uzyskania autoryzacji/licencji dla unijnych statków rybackich od Wielkiej Brytanii, do prowadzenia połowów na ich wodach.

Rybacy unijni prowadzący połowy na wodach brytyjskich są zobowiązani do przestrzegania nowych rozporządzeń brytyjskich dotyczących zarządzania zasobami na wodach Wielkiej Brytanii. Wiele elementów dotychczasowych przepisów WPRyb zostało przeniesionych do prawodawstwa Wielkiej Brytanii, jednak są również wprowadzone nowe zasady, z którymi sektor rybacki powinien się zapoznać tj. Ustawa Zjednoczonego Królestwa o rybołówstwie z 2020 r. tzw. Fisheries Act 2020.

Przydatne linki: