Brexit a RODO

Czy w ramach negocjacji pomiędzy KE a Rządem Wielkiej Brytanii rozważany jest scenariusz, w którym KE uzna Wielką Brytanię za państwo trzecie zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w trybie art. 45 RODO przed datą wystąpienia UK z UE?

W momencie wystąpienia z Unii Europejskiej (UE) Wielka Brytania stanie się „państwem trzecim” i od tego dnia zastosowanie będą mieć przepisy UE dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Ze względu na zakres terytorialny RODO będzie stosowane do podmiotów brytyjskich przetwarzających dane osób przebywających w UE.

W przypadku firm europejskich przekazujących dane osobowe do WB, takie przekazywanie danych będzie musiało opierać się na jednej z podstaw wskazanych w art. 46 RODO, jak np. standardowych klauzulach ochrony danych bądź wiążących regułach korporacyjnych, do czasu wydania przez Komisję Europejską tzw. decyzji o adekwatności stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w UK (na podstawie art. 45 RODO).

Preferowanym przez Polskę rozwiązaniem jest stworzenie podstawy przekazywania danych osobowych z UE do WB w postaci tzw. decyzji o adekwatności. Umożliwi ona swobodny przepływ danych osobowych bez konieczności wdrażania dodatkowych zabezpieczeń lub spełnienia dodatkowych warunków. Trzeba jednak liczyć się z sytuacją, że w razie bezumownego brexitu, w jej dniu nie będzie wydanej decyzji o adekwatności.

Ze względu na charakter negocjacji brexit przedstawione powyżej założenia mogą ulegać modyfikacjom i zmianom.

Ministerstwo Cyfryzacji – Broszura „RODO a brexit: Poradnik dla przedsiębiorców”