Zezwolenia globalne na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia do Wielkiej Brytanii

Czy w przypadku „twardego” brexitu nadal będą obowiązywać uzyskane zezwolenia globalne na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia do Wielkiej Brytanii, czy też będzie trzeba ponownie wnioskować o zezwolenia na wywóz w związku z tym, iż Wielka Brytania stanie się krajem trzecim?

W przypadku „twardego” brexitu wszystkie zezwolenia na transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym do Wielkiej Brytanii z mocy prawa stracą ważność w dniu brexitu.