Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców.

Na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexitu: Program Re_Open UK

Program Re_Open UK

Ponad 500 mln zł dla polskich firm.

Z Programu mogą skorzystać przedsiębiorcy poszkodowani w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie i facebook’u Programu.

Na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz udział w misjach wyjazdowych
 • Branżowe programy promocji (BPP)

Na podstawie przeprowadzonych analiz, wyłoniono 12 branż posiadających potencjał zarówno eksportowy, jak i wizerunkowy do budowania silnej i rozpoznawalnej Marki Polskiej Gospodarki. Dla każdej z branż przygotowano program promocji, obejmujący przede wszystkim organizację stoisk narodowych na najważniejszych wydarzeniach targowych i konferencyjnych na całym świecie.

Polskie branże priorytetowe:

 • branża sprzętu medycznego,
 • branża maszyn i urządzeń,
 • branża kosmetyczna,
 • Moda Polska,
 • branża IT/ICT,
 • branża meblarska,
 • branża biotechnologii i farmaceutyków,
 • branża usług prozdrowotnych,
 • branża polskich specjalności żywnościowych,
 • branża budowy i wykańczania budowli,
 • branża jachtów i łodzi rekreacyjnych,
 • branża części samochodowych i lotniczych.

Aktualności związane z realizacją branżowych programów promocji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na dedykowanych podstronach prowadzonych przez Operatorów poszczególnych programów:

 • Polskie Mosty Technologiczne

Firmom, które czują się zaniepokojone  sytuacją związaną z brexitem, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, proponuje rozwiązanie w postaci dywersyfikacji rynków – zarówno w obszarze Europy jak i bardziej odległych destynacji geograficznych.

Z pomocą przychodzi projekt Polskie Mosty Technologiczne. Kluczowym elementem programu jest wsparcie eksperckie w procesie internacjonalizacji firmy poprzez pomoc w opracowaniu, weryfikacji i wdrożeniu strategii ekspansji na rynki poza UE. Wyposażamy firmy w profesjonalne narzędzia, wiedzę i kontakty przygotowujące je do skutecznego poruszania się w zupełnie nowym środowisku biznesowym. Ponadto, przedsiębiorca może liczyć na bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 120 000 zł na realizację etapu zagranicznego.

Jeśli marzysz o ekspansji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Wietnamu, Chin, Japonii, Korei Płd., ZEA, Egiptu, Indii, Norwegii, Ukrainy, Rosji, RPA, Kenii, Singapuru, Indonezji, Izraela, Algierii, Australii, możesz otrzymać do 200 000 zł (de minimis).

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.; Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji oraz aktualne nabory na stronie PAIH.

 • Internacjonalizacja MŚP

Chcesz przygotować się na skutki brexitu, sprawdź możliwości pozyskania nowych rynku zbytu. Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim? Możesz liczyć nawet na 800 tysięcy złotych dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów i usług firm z Polski Wschodniej.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym między innymi koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Zagraniczne Biura Handlowe

Z pomocą w problemach przedsiębiorców na rynku brytyjskim po wejściu w życie brexitu przychodzą także Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oferujemy wsparcie z blisko 70 lokalizacji na całym świecie. Biura funkcjonują na rynkach wschodzących, ale także w gospodarkach rozwiniętych, charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych dla polskich produktów, technologii oraz usług.

Oferujemy szeroki zakres obsługi lokalnej – od analizy rynku i wiarygodności potencjalnego kontrahenta, przez inicjowanie pierwszych rozmów po organizację stoisk targowych i misji biznesowych. Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie, my nad naszymi klientami otwieramy ochronny parasol publicznego wsparcia.

Zagraniczne Biura Handlowe PAIH pełnią rolę punktu pierwszego kontaktu dla polskiego eksportera, gdzie przedsiębiorca otrzyma dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej oraz doradztwo w zakresie instrumentów niezbędnych do zabezpieczenia i dofinansowania swojego projektu. Do każdego z naszych biur można zwrócić się także o pomoc w nawiązaniu i zbudowaniu relacji z otoczeniem biznesowym danego kraju.

Więcej informacji oraz dane kontaktowe do poszczególnych ZBH na stronie PAIH.

 • Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji ich działalności gospodarczej. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym we wszystkich państwach UE. Sieć oferuje przedsiębiorcom bezpłatne, kompleksowe wsparcie w działalności eksportowej i wprowadzaniu innowacji, poprzez:

 • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityk UE, prowadzenia działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim, wsparcia dostępnego w ramach programów Komisji Europejskiej, takich jak np. HORYZONT 2020 i COSME;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
 • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne.

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem Enterprise Europe Network powinni skontaktować się z jednym z 30 ośrodków sieci, działającym najbliżej siedziby przedsiębiorcy.

Strona główna Enterprise Europe Network

Kontakt do regionalnych ośrodków Sieci

Pytania do konsultantów Enterprise Europe Network można zadawać również za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Koordynatorem krajowej sieci Enterprise Europe Network jest:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. +48 22 432 71 02
een@parp.gov.pl

www.een.org.pl

Na dodatkowe działania promocyjne
 • Internacjonalizacja MŚP

Chcesz przygotować się na skutki brexitu, sprawdź możliwości pozyskania nowych rynku zbytu. Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim? Możesz liczyć nawet na 800 tysięcy złotych dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów i usług firm z Polski Wschodniej.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym między innymi koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na usługę doradczą, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą
 • Polskie Mosty Technologiczne

Firmom, które czują się zaniepokojone  sytuacją związaną z brexitem, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, proponuje rozwiązanie w postaci dywersyfikacji rynków – zarówno w obszarze Europy jak i bardziej odległych destynacji geograficznych.

Z pomocą przychodzi projekt Polskie Mosty Technologiczne. Kluczowym elementem programu jest wsparcie eksperckie w procesie internacjonalizacji firmy poprzez pomoc w opracowaniu, weryfikacji i wdrożeniu strategii ekspansji na rynki poza UE. Wyposażamy firmy w profesjonalne narzędzia, wiedzę i kontakty przygotowujące je do skutecznego poruszania się w zupełnie nowym środowisku biznesowym. Ponadto, przedsiębiorca może liczyć na bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 120 000 zł na realizację etapu zagranicznego.

Jeśli marzysz o ekspansji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Wietnamu, Chin, Japonii, Korei Płd., ZEA, Egiptu, Indii, Norwegii, Ukrainy, Rosji, RPA, Kenii, Singapuru, Indonezji, Izraela, Algierii, Australii, możesz otrzymać do 200 000 zł (de minimis).

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.; Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji oraz aktualne nabory na stronie PAIH.

 • Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji ich działalności gospodarczej. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym we wszystkich państwach UE. Sieć oferuje przedsiębiorcom bezpłatne, kompleksowe wsparcie w działalności eksportowej i wprowadzaniu innowacji, poprzez:

 • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityk UE, prowadzenia działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim, wsparcia dostępnego w ramach programów Komisji Europejskiej, takich jak np. HORYZONT 2020 i COSME;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
 • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne.

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem Enterprise Europe Network powinni skontaktować się z jednym z 30 ośrodków sieci, działającym najbliżej siedziby przedsiębiorcy.

Strona główna Enterprise Europe Network

Kontakt do regionalnych ośrodków Sieci

Pytania do konsultantów Enterprise Europe Network można zadawać również za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Koordynatorem krajowej sieci Enterprise Europe Network jest:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. +48 22 432 71 02
een@parp.gov.pl

www.een.org.pl

Na zakup środków trwałych
 • Internacjonalizacja MŚP

Chcesz przygotować się na skutki brexitu, sprawdź możliwości pozyskania nowych rynku zbytu. Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim? Możesz liczyć nawet na 800 tysięcy złotych dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów i usług firm z Polski Wschodniej.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym między innymi koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na wsparcie lokalne na rynku zagranicznym
 • Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH)

Z pomocą w problemach przedsiębiorców na rynku brytyjskim po wejściu w życie brexitu przychodzą także Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oferujemy wsparcie z blisko 70 lokalizacji na całym świecie. Biura funkcjonują na rynkach wschodzących, ale także w gospodarkach rozwiniętych, charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych dla polskich produktów, technologii oraz usług.

Oferujemy szeroki zakres obsługi lokalnej – od analizy rynku i wiarygodności potencjalnego kontrahenta, przez inicjowanie pierwszych rozmów po organizację stoisk targowych i misji biznesowych. Bezpieczne wejście na nowy rynek to duże wyzwanie, my nad naszymi klientami otwieramy ochronny parasol publicznego wsparcia.

Zagraniczne Biura Handlowe PAIH pełnią rolę punktu pierwszego kontaktu dla polskiego eksportera, gdzie przedsiębiorca otrzyma dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej oraz doradztwo w zakresie instrumentów niezbędnych do zabezpieczenia i dofinansowania swojego projektu. Do każdego z naszych biur można zwrócić się także o pomoc w nawiązaniu i zbudowaniu relacji z otoczeniem biznesowym danego kraju.

Więcej informacji oraz dane kontaktowe do poszczególnych ZBH na stronie PAIH.

PAIH o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców w związku z brexitem - wideo

Access2Markets - film instruktażowy na temat podstawowych funkcjonalności portalu

PARP w ramach projektu Enterprise Europe Network przygotował 12-minutowy film instruktażowy na temat podstawowych funkcjonalności portalu Access2Markets.

Zachęcamy podmioty gospodarcze, w szczególności te zainteresowane ekspansją eksportową na rynki poza-UE, importem z krajów trzecich do UE oraz handlem wewnątrz UE do obejrzenia: