Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 roku

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski wyraził zgodę na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE, 30 stycznia Rada przyjęła decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu co otworzyło drogę do jej wejścia w życie. 31 stycznia był […]

Opublikowano ustawę brexitową ws. okresu przejściowego

Opublikowana w dniu 12 sierpnia br. ustawa o okresie przejściowym potwierdza, że w sytuacji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie wynegocjowanej umowy w okresie od dnia brexitu do co najmniej 31 grudnia 2020 roku Wielka Brytania będzie traktowana dalej jak państwo członkowskie Unii Europejskiej. Oznacza to, że odniesienia w prawie polskim dotyczące praw […]